Bok

Old Swedish Dictionary - bok

Meaning of Old Swedish word "bok" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bok Old Swedish word can mean:

bok
1) liber, Bok. Bok thessin är uttakin medh fåm ordom af thöm Bokum wise mästara hafAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Va giort um styrilse kununga ok höfdinga Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 1 (1, 1). " faa sancto petro Bok (j hand)" Bil 107. " hans böker oc epistole laSus for nerone" ib 124. " sagdhe sik thz hafua läsit j cristnom Bokom" ib 541. " han scref manga bökir" ib 382. " som för j Bokmenä (för Bokenä) skriffuet star" Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Va 52.
bok
2) Bok, hufvudafdelning af ett skrifvet arbete. hans hystoria biscrifwas oc six i thässom siw Bokom som här fylghia äpte GOrius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Gr 259. ib 270 o. s. v. Bir 2: 3, 273, 3: 476. Su 8. " här börias annar deelin ällir Booken j gudhelika snillis wäkkiare" ib 222.
bok
3) Boklig kunskap, Bokliga studier. läta kenna hanom Book SD NS 1: 628 (1407). " vtan han kunne väl Bok (har GOd Boklig kunskap)" Bu 144. Bil 82. " systrana som ey kunno Book" Bir 5: 93. " nima Book" GO 342. Bo 30. Bil 776. sätia barnit til Bok ib 775. " somlika. .. hiolt han til Book" Ansg 243. " ij them skolom ga wi ey til Book (studera vi ej) ther mästara göras ij kostom klook" Al 6445.
bok
4) eAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">VangelieBok, messBok el. annan andlig Bok på hvilken ed aflades. sworo a Bokenne Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">VaH 24: 321 (1422).
bok
5) Bok, tänkeBok. " thätta sama husit hauir jak hanom vplatit a radzstuwonne a rättom radzstufuo dagh som stadz rät vtuisar ok är inscriuat i stadzsins Bok" SJ 39 (1432). ib 142 (1445), 143 (1445).
bok
6) blad i en Bok. Bir 1: 338, 2: 167.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • book.
  • böker) ,
  • boka list ,
  • bokastol ,
  • bokathrykkiare
  • boketrykkiare )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back