Bok

Old Swedish Dictionary - bok

Meaning of Old Swedish word "bok" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bok Old Swedish word can mean:

bok
4) evangeliebok eller annan andlig bok på vilken ed avlades. thässe vii (7) witnin gingo her STrax framf ore rättin ok laghdo sina händer appo bokena STads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.">JTb 8 (1456). " tässe här äfft´r näpnsas the ladho sina händir oppa bokena" STudier i outgivna fornsvenska handskrifter. 1917. SFSS.">Beckman Stud 90 (1461, Arboga tänkeb). SD NS 2: 651 (1413). SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SR 13.
bok
5) STadsbok, tänkebok. " til lmynnes skla opteknas her i STadzsins book alth thet tal, som waret haffwer STb 1: 231 (1480). "ib 127 (1477) , 155 (1478). tha loto for:ne borgameSTara, fogodin, raadet ransaka bökener. tha hittes for:na joan gulsmitz hws beSToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRiffuet i jordabokene ib 13 (1475). " hon haffuer engte. .. ath tala till radet om lnogra peninga fore thet STenhuseth. .. ty ath thet findz i bökener bittaleth" ib 120 (1477). Jfr SDw 2: 1201. 7) bok ss måttbeSTäming för papper. fik jak STadzscriuaren nicolao iiij böka papir til lskotboken Skotteb 375 (1462 ; Kämn). andres jonsson j öre for en bock papyr till thenne bock ib 117 (1462-63). ib l40 (1460-61), 41 (1460-61), 151 (1463-61), 366 (1461; Kämn), 374 (1462; Kämn), 402 (1466; Kämn). för en bok papper j öre HLG 2: 3 (1509). ib 55 (1516) , 144 (1527), ib 3: l117 (1529), 135 (1529). VKU 94 (1559). Jfr arsgärninga-, artSTa-, dom-, gards-, hand-, handa-, iordha-, kloSTer-, konunga-, kämmenära-, kärleks-, lagh-, latina-, läkiara-, läkis-, mässo-, opinbarilsa-, ottosangs-, pram-, predika-, skip-, skola-, skut-, STads-, tol-, tomta-, thänke-, ämbitis-bok.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • book.
 • book Skotteb 40 (1460-61) , 41 (1460-61), 117 (1462-63); HLG 2: 144 (1527). bogh HLG 3: 135 (1529). pl. böker. böke Skotteb 151 (1463-64), ib 374 (1462) ; Kämn), ib 402 (14676 ; Kämn). böka Skotteb 374, 375 (1462 ; Kämn)),
 • *boka bindare (-bindere. -binder SSkb 242 (1507-08). ib 273 (1507-08)),
 • *boka förare
 • bochaförer )
 • *boka gömare ,
 • *boka hus
 • -huus.
 • -huss GU C 20 s. 34),
 • *boka höghinde
 • *boka lapper
 • -läpper )
 • *boka lius ,
 • *boka panter ,
 • *boka prydhare ,
 • *boka skap ,
 • *boka skrin ,
 • *boka snikkare
 • -scnikkare )
 • bokastol ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
Beckman Stud
N. Beckman, Studier i outgivna fornsvenska handskrifter. 1917. SFSS.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
VKU
Vadstena klosters Uppbörds- och Utgiftsbok 1539--1570. Utg. af C. Silfverstolpe. 1895.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back