Boklärþer

Old Swedish Dictionary - boklärþer

Meaning of Old Swedish word "boklärþer" (or boklærþer) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

boklärþer (boklærþer)
boKLärd, lärd. " en goþar prästar ok litet bok lärþar" Bu 27. haffua bordh lecze. .. wppa swänsko. .. swa at alla badha booKLärda oc olärda maghin wndirsta huat som läsit wardher KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 85. Bil 648, 842. KL 351. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 320, 353, 2: 273, 3: 206, 406. RK 1: (ny början af Gamla Krön.) s. 165.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so boklärþer may have also been written as boklærþer

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • book- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚴᛚᛅᚱᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back