Bokstaver

Old Swedish Dictionary - bokstaver

Meaning of Old Swedish word "bokstaver" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bokstaver
bokstaf. " thenne enoch. .. hitte göra först bokstawa" MB 1: 2. " alpha är första bokstaff j gretzske scrifft" ib 2: 369. KL 66. Lg.">Bil 775. Su 103, 181. MB 2: 42, 70. " jak kan bokstaffua" Lg 3: 65. " hawir numit bokstafwa (orätt öfversättning af Lat. litteras)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 126. - söndagsbokstaf. MB 1: 63, 64. - begynnelsebokstaf, initial? hans bogstaff star i a b c MD 172 m. - Jfr gul-, hovudh-, Sunnodagsbokstaver.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bokstaff.
  • bogstaff )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚴᛋᛏᛆᚠᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back