Bokstaver

Old Swedish Dictionary - bokstaver

Meaning of Old Swedish word "bokstaver" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bokstaver
bokstav. alpha är förste bokstawen när jwdhomen, som mz os är a oc o är en rundher bokstaffwer ey haffuandis opphoff ällar ändhelykt JM 154. tiill lytermere witnisbyrdh ok wissä tha äre thenne scrifther twa, ordh fran ordh ludhandhe, som forscriffuit staar affiskarnä vidh thenne bokstaffua a b c d e f g h Svart 5640 (1480). - Jfr gul-, silf-, sunnodags-bokstaver.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -staffwer )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚴᛋᛏᛆᚠᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:


Back