Bokvit

Old Swedish Dictionary - bokvit

Meaning of Old Swedish word "bokvit" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bokvit
bokvett, boKLig kunskap. han skal wara wäl kunnande til sit bokwit KS 53 (133, 57). mykit bokwit (literæ) gör thik osinnoghan KL 173.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚴᚠᛁᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back