Bolbyr

Old Swedish Dictionary - bolbyr

Meaning of Old Swedish word "bolbyr" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bolbyr
den egentliga byn, som utgöres af särskilda tomter, med dertill hörande bestämda andelar i byns egor. " eet halft markland ligger i bolbynom ok thrättan örtugha i thorpeno" SD NS 1: 78 (1401). " siäx örislandh iordh i bolbynom ok fem örtugh landh iordh i flatalandom" ib 430 (1405). ib 11 (1401), 2: 203 (1409). BtFH 1: 278 (1509) , 298 (1509). GS 41. som han äger j bolbyonä (för -ynom) FH 5: 56 (1469).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᛚᛒᛦᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back