Bolman

Old Swedish Dictionary - bolman

Meaning of Old Swedish word "bolman" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bolman
bolman, fjärdingsman, den som inom ett bol (se bol 5) uppbar kronans skatt (se Rosenborg, Bidrag till jordbeskattningens historia i Finland under medlet af 16:de seklet s. 47, 70, 91; Stuffe, Skandinavien under unionstiden, 2 uppl. s. 323). dömdes eric oleffsson. .. för treske i skwdh fierd och bolmannen klagade wppo BtFH 1: 137 (1507). anders gudmundzson i syrnäs, som tha var boolman och togh skatten FM 151 (1504). Jfr bolaman.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bool- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᛚᛘᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
➞ See all works cited in the dictionary

Back