Bolpänninger

Old Swedish Dictionary - bolpänninger

Meaning of Old Swedish word "bolpänninger" (or bolpænninger) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bolpänninger (bolpænninger)
avrad, arrendeavgift. äv. i pl. i samma bet. siwndathorp, thär aff gaar 8 föner korn och 8 ortuhger bolpäninga VKJ 17 (c. 1500). vestra starby, thär saatho 3 landbo oc gaffuo thär aff 16 töner korn oc 5 öra suensca boolpäninga ib 9 (c. 1560). ib 17 (c. 1500). thätta är sidhan kommit: först bollpäningh inghe i i wirtilsbärg fik in VKU 5 (1540). epbyrdh bol-päningh ib 15 (1541), ib 21 (1541) , 29 (1542).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bolpänninger may have also been written as bolpænninger

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bool-.
  • boll- VKU 5 (1540)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᛚᛕᛅᚿᚿᛁᚿᚵᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
VKU
Vadstena klosters Uppbörds- och Utgiftsbok 1539--1570. Utg. af C. Silfverstolpe. 1895.
➞ See all works cited in the dictionary

Back