Bolstaþer

Old Swedish Dictionary - bolstaþer

Meaning of Old Swedish word "bolstaþer" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bolstaþer Old Swedish word can mean:

bolstaþer
L.
bolstaþer
1) bostad, boninGSplats, gård. ionatas satte sin bolstadh j magimas MB 2: 249. ib 269. " huru leuite heman ällir bolstädher skipadis midwakt j israel" ib 45. ib 57, 141. Lg 666. foor landa mällan oc stadha bya ok bolstadha Lg.">Bil 367. " slogh odhoren oc hans bröder oc pharesons söner j theris bolstadom (tabernaculis)" MB 2: 248.
bolstaþer
2) gård, by. iak hawer min gard wik halft fämtä markland iord ok alt boanes swm ok är swa mykiit. .. mäd allum therä eghnum ok eghu lutum thöm badhum bolstadhum tiil ligiandum. .. giwet minne erliku husfru SD 4: 389 (1334). " ib NS 1: 297 (1403). tre öraland jordh i kylunge i resbo kyle oc een tridiungh aff eno bole i sama boolstadenom ib 668 (1407). the godhe men i vppy bo. .. sagdo at engin ok then delin i akren la til lthera bolstadh" ib 2: 115 (1409). ib 171 (1409). GSsvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD 2: 5 (1384). BtFH 1: 150 (1506) , 300 (1510). GS 58 (1474).
bolstaþer
3) jord lydande under en gård, torp. bolstad wLgariter dictum thorpp inicium habens a suarto hæld usque ju grænswyk, in siluis et in aquis. et in piscacionibus SD 3: 172 (1314, gammal afskr.). hafuer. .. en gardh i rydh. .. ok ther meth een boolstadh i haGSsvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDatorp ib NS 2: 58 (1408). - i ortnamn. in hubstabolstad SD 2: 104 (1291). " in norboabolstad ib. thormunzstæ bolstad" ib 115 (1291). " in sundbybolstadhe" ib 531 (1308) o. s. v.
bolstaþer
4) läger. " owirgaff wärner stadh oc bolstadh" MB 2: 234. " rusadhe in j konungxsens bolstadh (aulam regiam, höqqvarter)" ib 320. - vanl. pl. gingo jn j hedninganna bolstädher MB 2: 172. byggiandes ther före skärma oc bolstädher ib 239. ib 261, 263, 310. - Jfr bya-, nat-bolstaþper samt bostaþer.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • bulstadher: ternabulstad FH 2: 68 (1429), 69; tärnabulstad ib 4: 4 (1431); brendabulstadh ib 2: 76 (1431); höghabulstad ib 85 (1431)),
 • bolstaþa anyt ,
 • bolstaþa bro ,
 • bolstaþpa skilnaþer
 • -skiälnaþer )
 • bolstaþa skiäl
 • boolstadhä skäl )
 • bolstaþa syn ,
 • bolstads maþer ,
 • bolstads ra ,
 • bolstads ren ,
 • bolstads skiäl
 • bolstadskel )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᛚᛋᛏᛆᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back