Bolt

Old Swedish Dictionary - bolt

Meaning of Old Swedish word "bolt" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bolt
3) rulle (lärft). vpburit iij (3) bolte lärfft for v!UDDA_TECKEN? (5 1/2) mark oc ii!UDDA_TECKEN? (2 1/2) öre Skotte b 417 (1468; Kämn). ib 444 (1471; Kämn). STb 1: 73 (1476), 108 (1477), 3: 46 (1492), 68 (1493) o. s. v. för en bwlth minSTers lerveth xix (19) höre til en messecerk HLG 2: 142 (1527). Linkbiblh 2: 211 (1523). VKU 41 (1544). ib 111 (1563). Jfr läriptsbolt.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bolte Skotteb 444 (1471 ; Kämn)
  • *bolta kolver
  • bulte- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᛚᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
Linkbiblh
Linköpings bibliotheks handlingar. 1--2. 1793--5, ny ser. 1 ff. 1920 ff.
VKU
Vadstena klosters Uppbörds- och Utgiftsbok 1539--1570. Utg. af C. Silfverstolpe. 1895.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back