Bolvärke

Old Swedish Dictionary - bolvärke

Meaning of Old Swedish word "bolvärke" (or bolværke) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bolvärke Old Swedish word can mean:

bolvärke (bolværke)
1) = bolväRK 1. ther byggis j moth kiffwo näbba jordhkwpor, bolwäRKe, kärffwa, torn mz androm bygningom PM 4. BSH 4: 321 (1502).
bolvärke (bolværke)
2) = bolväRK 2. staRKe bolweRKe the tha byggia the giorde them högh oc breedhe. .. thera byssor the ther j laghede RK 2: 2260.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bolvärke may have also been written as bolværke

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -werke )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᛚᚠᛅᚱᚴᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back