Bom

Old Swedish Dictionary - bom

Meaning of Old Swedish word "bom" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bom
stång. " archen hon haffde oc twa boma SOm man stak gönom ringhana" Lg 3: 618. - bom, stång el. bjälke SOm stänger vägen. tha the ju for stocholm röckia strax ju at bomen the tha tröckia mz xvj snäcker oc sköttebaata RK 2: 8936. ib 8944. " loth wplätha stadzsins boom" BSH 4: 295 (1501). innen bomen (inom stadens område) SO 221. " wy haffde giort en bom medh saman lesna masther" BSH 5: 13 (1504). ib 146 (1507), 210 (1507). - Jfr for-, ränne-bom.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • boom.
  • -ar )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᛘ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back