Bomärke

Old Swedish Dictionary - bomärke

Meaning of Old Swedish word "bomärke" (or bomærke) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bomärke (bomærke)
bomärke, särskildt tecken hvarmed egaren af en viss gård plägar utmärka något såSOm sin tillhörighet. bondhin haffui ther vpa (på slagtadt boskapsdjur, SOm införes til staden för att säljas) sith eghit boomerke SO 51. - märke hvarigenom tillverkare utmärker något ss sitt arbete. alle (näml. bergsmän vid Salaberg) schole drijffua got sölff, och sätie sijt eghet bomerke ther oppa BSH 5: 513 (1512, nyare afskr.).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bomärke may have also been written as bomærke

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᛘᛅᚱᚴᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back