Bomstokker

Old Swedish Dictionary - bomstokker

Meaning of Old Swedish word "bomstokker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bomstokker
bjälke använd som (del av) hamnbom. !UDDA_TECKEN? (1/2) mark for bomstokke til norreström Skotteb 407 (1467 ; Kämn).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᛘᛋᛏᚮᚴᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back