Bonde

Old Swedish Dictionary - bonde

Meaning of Old Swedish word "bonde" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bonde
"

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • bönder.
 • böndra Skotteb 372 (1462) ; Kämn). med art. böndhren Beckman STud 89 (1453; Arboga tänkeb.). böndrne ib. böndrona SD NS 3: 619 (1420, gammal avskr.). bondher Beckman Stud 89 (1453, Arboga tänkeb). med art. bondhren ib),
 • *bonda arvodhe
 • -ärffuode )
 • *bonda gardher ,
 • *bonda husfru
 • -hustrv.
 • -ar )
 • *bonda idh ,
 • *bonda karl ,
 • *bonda kunnist
 • -konsth )
 • *bonda mark ,
 • *bondamarka tal
 • -taall )
 • *bonda pänninger
 • bonde- )
 • *bonda sagha ,
 • *bonda spisning
 • bonde- )
 • *bonda vara ,
 • *bonda ägha
 • -egha )
 • *bonda öker
 • -öök )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚿᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:


Back