Bonde

Old Swedish Dictionary - bonde

Meaning of Old Swedish word "bonde" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bonde Old Swedish word can mean:

bonde
L.
bonde
1) ss tillnamn. " pätar bondde" Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 6: 180 (1350). " roricus bonde miles" ib 183 (1350).
bonde
2) jordegare. bondom och landbom Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 623 (1407). FM 23 (1389, nyare afskr.).
bonde
3) landbo, hälftenbrukare? jac skal jnthe aff sköfKLemming. 1844.">Fla Fraa bondanom aff then helfthedelen KLemming. 1856.">SOm jac skolle hafft met bondanom KLemming. 1856.">SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 5: 20 (1463).
bonde
4) husbonde, värd. " alt þätt þe fingo a toMPtinne aaf bondanum" Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 376 (1344, nyare afskr.). " tha rönthe bondhen hwadh gesth han hadhe fangith" Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Di 282. KLemming. 1844.">Fl 573, 583.
bonde
5) handtverksmästare. ther blifue lerjungen i bondans mynne KLemming. 1856.">SO 85.
bonde
6) äkta man. Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 293 (1344). adriani husFru spurþe sin bonda fangen Lg.">Bu 519. ib 4, 30, 187, 188, 504. Lg.">Bil 109, 244, 480. MB 1: 184, 222, 371. KL 53, 140. MP 1: 37, 40. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 207, 281, 2: 165, 253, 3: 225. VKR V, VIII, X, XVI, XVIII. KLemming. 1844.">Fl 34, 889. Va 10, 45, 53. Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Di 226, 230, 236, 237. KLemming. 1856.">SO 27, 151, 203. Lgren. 1866.">Ber 77. Gers Frest 33. giftir bonde Lg.">Bil 590. förgöra hennas man oc äkta bondha Lg 3: 666. " ouergaff syn eigen man ok bondha" ib 550. - JFr afgärdha-, almännings-, Frälsis-, fuLgärþa-, hus-, land-, odhol-, skat-, skatta-, KLemming. 1856.">SOkna-, unLgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dir-, utgärdhis-bonde.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • böndere RK 2: 664, 669, 676, 688, 691, 693, 700, 728, 739, 832.
 • bonda byr ,
 • bonda dränger
 • bonde drengh )
 • bonda gods ,
 • bonda här ,
 • bonda klädhe
 • -klädher )
 • bonda konunger
 • -kwng )
 • bonda lagh ,
 • bonda landboe
 • -landbo )
 • bonda luter
 • bynda loter )
 • bonda läkedomber ,
 • bonda mark ,
 • bonda skatter ,
 • bonda skor ,
 • bonda skuld
 • bondeskuld )
 • bondasous?
 • bonda sun
 • -son )
 • bonda tal
 • bonde- )
 • bonda thing ,
 • bonda vin
 • -wen )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚿᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back