Bönfalla

Old Swedish Dictionary - bönfalla

Meaning of Old Swedish word "bönfalla" (or bønfalla) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bönfalla (bønfalla)
bönfalla. " är jag ödmiw[keli]g bönfallandes in tiil ider, om then fatige man" BSH 5: 27 (1504). " bönffallandis til mik. .. om rotneby, ath thet ey skulle forstörass" ib 84 (1506). - part. pret. bönfallande. är jac bönfallen tiil eder herredöme. .. at i wele offerwäge, hwat skade. .. biscopsstoolen. .. haffwer lidit BSH 5: 45 (1505).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bönfalla may have also been written as bønfalla

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚯᚿᚠᛆᛚᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back