Bönhaftigh

Old Swedish Dictionary - bönhaftigh

Meaning of Old Swedish word "bönhaftigh" (or bønhaftigh) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bönhaftigh (bønhaftigh)
bedjande. gudh med sin helge kerligh jomffrv marie med sine mildhe bön och alle helge swerigis patroner vare bönhaftige for eders herredöme HSH 20: 80 (1507). äre wij. .. thet ganske gerne aff ider herredömis werdighet bönaktige ok begerende BSH 5: 428 (1510).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bönhaftigh may have also been written as bønhaftigh

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • bönaktig )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚯᚿᚼᛆᚠᛏᛁᚵᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back