Bönhöra

Old Swedish Dictionary - bönhöra

Meaning of Old Swedish word "bönhöra" (or bønhøra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bönhöra (bønhøra)
exauDire, bönöra. värdhoghadhis hon vara bönhördh Bo 111. ib 256. MB 2: 192. Di 123. Su 144, 209, 297. " later mich wara bönhörd med eder" BSH 5: 46 (1505). ib 64 (1505). " wardher jak ekke bönhördher mz warom herra" JP 77.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bönhöra may have also been written as bønhøra

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚯᚿᚼᚯᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
JP
Svensk Järteckens Postilla. Utg. af E. Rietz. 1850.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back