Bora

Old Swedish Dictionary - bora

Meaning of Old Swedish word "bora" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bora Old Swedish word can mean:

bora
1) KLemning. 1860. SFSS.">Borra, genom KLemning. 1860. SFSS.">Borrning åstadkomma. aat KLemning. 1860. SFSS.">Boronne som KLemning. 1860. SFSS.">Borat var fore spikenom KLemning. 1860. SFSS.">Bo 200. Lg 3: 89.
bora
2) KLemning. 1860. SFSS.">Borra, genomKLemning. 1860. SFSS.">Borra. " owir en KLemning. 1860. SFSS.">Boradhan sten" KL 24. " til festo hona korseno hulkit som KLemning. 1860. SFSS.">Borat war fore naglomen" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 30.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • borra: -ath Lg 3: 89.
  • -adhe: -adhis Bir 3: 439.
  • bora Bir 2: 5),
  • bora genom ,
  • bora sunder , sönderborra. bora söndher fiendannas skip PM 13.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
➞ See all works cited in the dictionary

Back