Böra

Old Swedish Dictionary - böra

Meaning of Old Swedish word "böra" (or børa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

böra (børa)
tillkomma, tillhöra. med dat. el. ack. medhen mannen ey bet[al]adhe gudhi then heder, hanom börde (quia debitum honrem Deo non solvit) SvKyrkobr. 147. STode alle for:ne gode men och bade war höffutizman om sin zach, ther hanom the aff haffua börde, ath han hanom then. .. wille fordrage STb 3: 105 (1493). - vara tillbörligt. opers. med inf. el. bisats. j seen mz likamlicom öghom thz som vtantil är, thz bör oc mz vnderSTandilsena öghom skodha thz som inantil är Prosadikter (Barl) 30. the, som gerningen giorde, skole honum (ɔ den drpöte) ffaSTe och böte igen, som effter en död criSTin menniske bör at göre STb 4: 196 (1511). " fore thy at then gamble raSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnin gaff hona ower i henna nödh. oc then ther hona til sik togh bör ey thz han skal hona miSTa" Prosadikter (Sju vise mäST) 170. - bliva nödvändigt. Se Sdw 2: 1207. - böra. med sakligt subjekt: ingen annor ärende eller samtala böra wara j the hälga kirkia STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 167. " affradh bordhe ware 5 thöni oc 5 spen korn, 5 öra oc 20 peninga; nw är afradh 3 thöni korn, 1/2 march peninga" VKJ 34 (1447). ib 13 (c. 1500). 1 gard i qwiiSTadhom. .. thär bör aff 4 marcer ib 230 (c. 1500). med personligt subjetk: alt tet arff hon medh thöm ärffua börde j löST ok faST STb 4: 12 (1504).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so böra may have also been written as børa

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • börde SvKyrkobr 147. Stb 3: 105 (1493). ib 4: 12 (1504), 46 (1505)),
  • bör sik , är tillbörligt. Se Sdw 2: 1343. - Jfr til, vidher-böra.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚯᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back