Böra

Old Swedish Dictionary - böra

Meaning of Old Swedish word "böra" (or børa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

böra (børa)
personl. böra. "kärdho a ät arff som tära hwstru bördo at ärffwa" SD NS 1: 31 (1401). " han hafdhe eet hedhirs mark oc een grunual j sino hofdhe j hulkom som äronna krona hafdhe bort sta (möjl. står dock krona för krono)" Bir 3: 88.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so böra may have also been written as børa

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bör.
  • byr KL 148 ; SD NS 2: 70 (1408); BSH 5: 36 (1505).
  • burþe Bu 144.
  • burdhe KL 126 ; Bo 2 ; Bir 3: 80.
  • bordhe KL 159 ; Bir 2: 300 o. s. v. bördhe Bil 534. pl. bördo SD NS 1: 31 (1401).
  • bwrth FH 5: 21 (1463).
  • burdh SJ 136 (1445).
  • bort Bir 3: 88 ; SD NS 1: 678 (1407)),
  • bör sik , bör, är tillbörligt. thz bordhe sigh (man borde) heller glädhias Lg 3: 346. " är lithet batat ällar wnnit, fram för thz bordhe sik" LfK 145.
  • bör til ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚯᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back