Bordhläsning

Old Swedish Dictionary - bordhläsning

Meaning of Old Swedish word "bordhläsning" (or bordhlæsning) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bordhläsning Old Swedish word can mean:

bordhläsning (bordhlæsning)
1) bordläsning, det som läses under måltiden. hördhe hon idhelika i bordhläsning thz sama Su 383. " höra läsas bordhläsnig oc predikan" LfK 145. ib 163. Bir 5: 26, 33, 34, 73.
bordhläsning (bordhlæsning)
2) bordsbön? alt ther til bordh läsnyng byrias VKR 60 (möjligen att föra till 1).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bordhläsning may have also been written as bordhlæsning

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -läsnig )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᚦᚼᛚᛅᛋᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back