Bordhsäta

Old Swedish Dictionary - bordhsäta

Meaning of Old Swedish word "bordhsäta" (or bordhsæta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bordhsäta (bordhsæta)
sittande vid bordet. the langa bordhsätan som jak hafdhe Bir 2: 335. MP 1: 98. LfK 98.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bordhsäta may have also been written as bordhsæta

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᚦᚼᛋᛅᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back