Borgha

Old Swedish Dictionary - borgha

Meaning of Old Swedish word "borgha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

borgha Old Swedish word can mean:

borgha
L.
borgha
1) ansvara för, gå i borgen för. till thäs ok (för at) the (näml. böterna) wtfäSTer äru ok borghadhä SD 4: 465 (1335, nyare afskr.). - särsk. ansvara för att fånge, SOm på viss tid frigifves, åter skAll inSTälla sig. med ack. saghþe sik eigh rymdan älla tronne forgangen vtan borghaþan hem tel hänna (kommen hem till henne mot STäld borgen) Bu 520. " hälgho martires SOm mik borghþo ib. - med prep. for borghadhe for han" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 286. EGier för Norberg. I SmåSTycken på Forn Svenska.">PfN 138. ST 471.
borgha
2) låna, taga såSOm lån. Burgat gul Bil 578. " SOor sik hafua iudhanom mera gul aterfanghit en han borghade" ib. " borghar en borghare aff them andra" EG 64. " göra them rät SOm ha afborghade (för af borghade) ib. "RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 71. SO 23. ST 65, 490, 500. - abs. tha thorffwum wi ey borgha Al 2028. borgha och läna RK 3: 675.
borgha
3) låna, gifva såSOm lån. Bildl. hwath thu hafuer kompan borghath mik thz vardher iak nu at giälda thik Iv 3385. ib 4504. -- borga, lemna på kredit, sälja med vilkor af anSTånd med betAlningen. thu skAlt oc enkte godz androm dyrare borgha än thu wille thz for redha päninga sälia ST 487. ib 488, 490.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • burga: -at Bil 578.
  • -ar ,
  • -aþe ,
  • -aþper )
  • borgha ut ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
PfN
Previlegier för Norberg. I Småstycken på Forn Svenska.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
➞ See all works cited in the dictionary

Back