Borghare

Old Swedish Dictionary - borghare

Meaning of Old Swedish word "borghare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

borghare Old Swedish word can mean:

borghare
L.
borghare
1) Borginvånare, den SOm tillhör en Borgs besättning. hauer ey Borgh älla bårghaSTadhr (för BorghaSTadhr) watn innan sik älla bårghaSTadhr (för BorghaSTadhr) watn innan sik älla när at ängin må täth Borgharom mena Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 85 (209, 93). " windabro ter vp må vindas huar tima Borghare owini rädhas" ib (209, 94). ib 86 (210, 94), 86 (211, 95). the Borgara vpa husit satha ok the köpmen i STadhin Bodho STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4007. ib 3262. STrand. 1853.">Fr 480. Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EG 63, 64, 67, the slogos hwar dag mz Borgarna (Borgarmenn) Di 201. - vid ett kloSTer anSTäld tjenare? senDis hädhan en vor Borgare. .. til ider met mith breff SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 6: 93 (1496, bref STrand. 1853.">Från confesSOr generalis i Nådendal). jöns laurisSOn oc jöns homman BorgmeSTara j nadhendal olaff mwnk oc grBok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGirs lauirsSOn radman ther samaSTadz jöns philpusSOn cloSTers syzSOman oc olaff henricSOn Borgare ther sama STadz ib 110 (1498; på båda dessa STällen skulle dock Borgare kunna anses beteckna: Borgare i STaden Nådendal).
borghare
2) Borgare, STadsBo (Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGentl. i en befäST STad). en Borghare (Lg.">Bu Lg.">Bure 175) af barchinona STenianus. Se Lg.">Bil 972. " Borghara ii thorsharge" SD NS 1: 24 (1401). " Borghare i STokholm" STockholms STads JordeBok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 8 (1423). " SOm haffue salth nagre exer kalmarna Borgarom" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 536 (1513). SD NS 1: 27 (1401) o. s. v. ST 527. MB 2: 93, 265, 293. STerfolk. Utg. af F. A. DahLgren. 1875.">LfK 255. Di 6. SO 204. JSTrand. 1853.">Fr Lg.">Bure.
borghare
3) Borgare, medBorgare, landsman. swa väl wtländningane SOm Borgharene Bo 182. " waar Borghare" STockholms STads JordeBok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 170 (1448). SD NS 2: 431 (1411). Lg 125. JSTrand. 1853.">Fr mädh-, sam-Borghare.
borghare
1) Borgrätt, rätt SOm Borgherre el. husBonde håller öfver sina underlydande. eptir cloSTirsins STrand. 1853.">Friihetom aff konungomjn gifnom hafuis kiSTa häkte oc jern oc Borghara rättir medh them oSTyrughe äru oc brutlighe wardha ellir finnas j bland hionen ellir ärfuodhis folkit VKR 39. Bir 5: 122.
borghare
2) = gards rätter. MELL XLIII.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • borghore: -a SD NS 2: 431 (1411).
 • borghar FH 2: 103 (1436).
 • borgar SO 204.
 • borgarna Di 6. borgana ib),
 • borghara bordh ,
 • borghara bref
 • borgare- )
 • borghara edher
 • borghar edher )
 • borghara gardher ,
 • borghara klädhe ,
 • borgharamästare
 • borgheremestere SD NS 1: 413 (1405). borgarmestare RK 2: 2042, 2049, 2057, 2067, 2073 o. s. v. borgamestere ib 2038.
 • borgarmester ib 2547),
 • borghara rätter ,
 • borgharaskap
 • borgereschap )
 • borghar skot
 • borger skot )
 • borghara stova
 • borghara sven ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᚵᚼᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
MELL
Konung Magnus Erikssons Landslag. Utg. af C. J. Schlyter. 1862.
➞ See all works cited in the dictionary

Back