Borghare

Old Swedish Dictionary - borghare

Meaning of Old Swedish word "borghare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

borghare Old Swedish word can mean:

borghare
L.
borghare
1) besättningsman på en borg. " thätta är thän räter som wi spipath (för skipath) hafwm warom borgharom a husom ällas gardhom oc särdelis i wiborgh Beckman STud 219 (c. 1400). 2) borgare, STadsbo. niles henricsson oc hans halftunna, bode faSTa borgare j abo" Svartb (Skolkl) 530 (1477). inghan borger eller byman dyrffues til at köpa geSTom gotz til handhom STb 1: 442 (1462; burspr. Jfr femöres-, gäfle-, lödhöse-, mädh-, sam-, STads-, upsala-, upSTädhis-borghare.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • borger STb 1: 442 (1462; burspr) ),
 • *borghara dottir
 • borghara gardher ,
 • *borghara giäld
 • -gieldh )
 • *borghara gods
 • borgare gotz )
 • borghara rätter ,
 • borgharaskap
 • borgare-.
 • borgera- STb 1: 414 (1483)),
 • *borghara skuld
 • borgare- )
 • borghara stova
 • -stuffua )
 • *borghara tiäld
 • -tiel )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᚵᚼᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back