Borgherska

Old Swedish Dictionary - borgherska

Meaning of Old Swedish word "borgherska" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

borgherska
borgarhuSTru, borgarkvinna. " huSTru greta raffwenhorSTs borgerscha i STcholm" STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 1: 258 (1457). " alth thet löST folk, som lher är i STadin ok ecke äro borgare eller borgarskar" STb 1: 365 (1482). ib 188 (1478). 4: 130 (1506). Svartb 560 (1509). Jfr mädhborgherska.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • borgarska STb 1: 188 (1478). -ar ib 365 (1482)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᚵᚼᚽᚱᛋᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back