Borhda

Old Swedish Dictionary - borhda

Meaning of Old Swedish word "borhda" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

borhda
band virkat av silke loch guldtråd. lasse vestgöte j (1) borda iii!UDDA_TECKEN? (3 1/2) mark SSkb 236 (1506-07). Jfr bordh, ävensom silkisbordha.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᚼᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
➞ See all works cited in the dictionary

Back