Bort blasa

Old Swedish Dictionary - bort blasa

Meaning of Old Swedish word "bort blasa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bort blasa
bortblåsa (trans.), bortföra genom blåsande el. blåst. ty at han bort bläste. .. världzlikx godz giris storma wr människione hierta MP1: 169. swa at han bort bläste allan synda lusta Bir 1: 329. Jfr blasa bort.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -bläsa )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᛏ:ᛒᛚᛆᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back