Bort föra

Old Swedish Dictionary - bort föra

Meaning of Old Swedish word "bort föra" (or bort føra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bort föra (bort føra)
bortföra. " bothföra sina gudha" Lg.">Bil 108. " Gripu en ansna ok bortfördho" ib 627 at. . .stenane bort fördhos af thy vädhreno Gr 314. hwru the bortfördho beuitam fran micha MB 2: 125. " burtfördhis siälin aff domenom" Bir 3: 60. ib 363, 5: 130. Lgren. 1875.">LfK 121. Lg 332. - borttaga, fråntaga, aflägsna. bort för (anferas) ey thin heLgha anda fran mik MP 2: 119. " siälin. .. hulkin som nu är bort fördh aff kroppenom" Bir 3: 41. " at höghfärdh ok hedhir giri maghe bort föras ok bort takas af thera hiärta ib 1: 372. bortföra tholka gudhelica lusta aff thino hiärta" ib 3: 244. " at aff thöm sötma. .. bortföris then eterlike smakin aff aldra manna munne" ib 22.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bort föra may have also been written as bort føra

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • burt- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᛏ:ᚠᚯᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back