Bort koma

Old Swedish Dictionary - bort koma

Meaning of Old Swedish word "bort koma" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bort koma Old Swedish word can mean:

bort koma
1) bortgå, aflägsna sig. gudz ängil förswant oc bort kom aff theras asyn MB 2: 86.
bort koma
2) aflägsna, bortdrifva. " badh. .. thiänaren häLga iomffruna mz sinom häLga bönom borth komma the skadhelika foghlana" Lg 3: 306.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -komma )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᛏ:ᚴᚮᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back