Bort köpa

Old Swedish Dictionary - bort köpa

Meaning of Old Swedish word "bort köpa" (or bort køpa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bort köpa (bort køpa)
köpa undan, genom uppköp undanskaffa. for en klädet bort köpes (d. v. s. säljes undan) BSH 4: 314 (1502).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bort köpa may have also been written as bort køpa

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᛏ:ᚴᚯᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back