Bort läna

Old Swedish Dictionary - bort läna

Meaning of Old Swedish word "bort läna" (or bort læna) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bort läna (bort læna)
bort. " wiliom wi aff thäm landom. .. änghte minzska älla bort läna" BSH 1: 195 (1387).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bort läna may have also been written as bort læna

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᛏ:ᛚᛅᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back