Bort sköta

Old Swedish Dictionary - bort sköta

Meaning of Old Swedish word "bort sköta" (or bort skøta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bort sköta (bort skøta)
med laga formaliteter överlåta, föryttra. huilken haquon sin luth solde ok borth skötthe aff karls och pawals barna. veghna Svartb 174 (1380).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bort sköta may have also been written as bort skøta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᛏ:ᛋᚴᚯᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back