Bort thrana

Old Swedish Dictionary - bort thrana

Meaning of Old Swedish word "bort thrana" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bort thrana
borttråna, försmäkta. aller hans heLga licame waar aller blaar oc blodhuger oc bort tranadher Lg 3: 93. " vnge män oc klena iomfrwr försmäkto oc bortthranadho mz allo" MB 2: 220.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᛏ:ᛏᚼᚱᛆᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back