Bortälta

Old Swedish Dictionary - bortälta

Meaning of Old Swedish word "bortälta" (or bortælta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bortälta (bortælta)
fördrifva, aflägsna. bortälta alt diäfwlsens wald KL 16. " hafdhe skämt ok bortält diäflana" ib 48. ib 86. Su 37, 137, 443. Ber 231. at han. .. bortälte diäflana af människiom KL 418. bort älte hälghra manna kännedomBer synda myrkin af warom synnom Ber 164. Jfr älta bort.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bortälta may have also been written as bortælta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᛏᛅᛚᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back