Bortandvardha

Old Swedish Dictionary - bortandvardha

Meaning of Old Swedish word "bortandvardha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bortandvardha
bortlämna, överlämna, lämna ifrån sig. hon wiisthe at köpith giordis ok päningana vppbaräs oc gotzeeth boort antwardadis Svartb 373 (1439).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᛏᛆᚿᚦᚠᛆᚱᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back