Bortdragha

Old Swedish Dictionary - bortdragha

Meaning of Old Swedish word "bortdragha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bortdragha
1) bortdraga, bortsläpa. " dyäffuolin skuldhe ey faa mik alstingis borth drägha medh sik" MP 5: 192. 3) draga bort från ett förehavande el. ett tillstånd; söndra, splittra, förströ. iak sigher at mykit licamlikith ärfwodhe hörer äller tharfwaas ekke til thy at wm thät bortdrogx (distrahretur) innanmer mannen SkrtUppb 85. sywngas the (versiklarna) mz höghe oc hwasse röst, til tekn at latha människior som borth dragna i psalmodia mz faffängom tankom lskulu opwäkkias til gudz loff JMÖ 13. - part. pret. bortdragen(från), bortvånd (från). the ärw swa borth draghne (retracti) aff thässom ytthermer thingomen ok the akta enkte wthan gudh SkrtUppb 65.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -drägha )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᛏᚦᚱᛆᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back