Bortdragha

Old Swedish Dictionary - bortdragha

Meaning of Old Swedish word "bortdragha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bortdragha Old Swedish word can mean:

bortdragha
1) bortdraga, borttaga, bortrycka, bortsläpa. än nokor thera thriggia staffwanna bort droghis aff androm KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 215. " at kötit sundhir reffs oc bort drogx mz flenghiom" MP 1: 99. ginstan bortdrogh diäfwlen han KL 123. " bort dräghas af gudz handom" ib 342. " borthdrogho hona fraan dörrenne" KLemming. 1860.">Gr (Cod. D) 381. " at j eygh formattin hälgha jomfrunar. .. bort drägha af christi kiärlek" ib 388. " mz hulkom the bort draghas af wärldzlikom thingom ok vpuäkkias til hymerikis thingh" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 372. " bort drogh han sin kärlek fran hänne" ib 326.
bortdragha
2) bortdraga, borttåga. wore sin weygh borth draghne FM 441 (1509).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -drägha )
  • bortdragha sik , draga sig bort, draga sig undan, draga sig til baka. hymelin bort drogh sik (recessit) swa som samanskrwnken näffwir MB 2: 343. " bortdraghande thik fran allom siälenna skadhlikom thingom" Su 456. - Jfr dragha bort.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᛏᚦᚱᛆᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
➞ See all works cited in the dictionary

Back