Bortfa

Old Swedish Dictionary - bortfa

Meaning of Old Swedish word "bortfa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bortfa
föryttra. " swa opta som skal goz bytas ällir bort faas" Bir 5: 95. - bortarrendera? aakir iordhin takis j geen som wt oc bortfaangin är VKR 42. Bir 5: 120.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᛏᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back