Bortfara

Old Swedish Dictionary - bortfara

Meaning of Old Swedish word "bortfara" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bortfara
fara bort, bortgå. " sut(för suat el. sua at) i burt farin" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 184. sidhan sarasceni varo bort farne Bil 210. MB 1: 246. skal iak göma thik bortfarande oc aterkomande ib 218. haffde konungen bortfarit (varit på bortfärden) i v daga Di 51. " bortfara v KLostreno" KL 34. Jfr fara bort.

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • burt- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᛏᚠᛆᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back