Bortganga

Old Swedish Dictionary - bortganga

Meaning of Old Swedish word "bortganga" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bortganga Old Swedish word can mean:

bortganga
1) KLemning. 1860. SFSS.">Bortgå. " för än han KLemning. 1860. SFSS.">Bort gar" KLemming. 1844.">Fl 1516. " KLemning. 1860. SFSS.">Bortgingo the mz blygdh" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 149. " tha the varo KLemning. 1860. SFSS.">Bort gangne" ib 79. " hon skulle swa lankt KLemning. 1860. SFSS.">Bortgaa" Lg 218. " thäntidh the wildo KLemning. 1860. SFSS.">Bortga" KL 122. ib 43. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 92, 154. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 167. " the KLemning. 1860. SFSS.">Bort gingo til högferdh och värdzlika aKLemming. 1844.">Flingh" MP 1: 4. " KLemning. 1860. SFSS.">Bortga aff KLostreno" KL 42. " omdzkonna syni KLemning. 1860. SFSS.">Bort gaa stundom fran godhom" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 66. " han är swa villir ok KLemning. 1860. SFSS.">Bort gangin (aversus) af skälomen" ib 8. " ey skal moysi lagKLemning. 1860. SFSS.">Bok KLemning. 1860. SFSS.">Bortga (recedat) af thinom mwnne" MB 2: 4.
bortganga
2) afhändas. " thet war ol[a]ghlika KLemning. 1860. SFSS.">Bort gangith fra rättom arffwingiom" SD NS 2: 142 (1409).
bortganga
3) KLemning. 1860. SFSS.">Bortgå, försvinna, upphöra. ther til hiten KLemning. 1860. SFSS.">Bort gaar LB 2: 92. - Jfr ganga KLemning. 1860. SFSS.">Bort.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -ga.
  • -gaa )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᛏᚵᛆᚿᚵᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back