Borþ

Old Swedish Dictionary - borþ

Meaning of Old Swedish word "borþ" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

borþ Old Swedish word can mean:

borþ
EG. bräde, planka.
borþ
1) skeppsplanka. " bröth aff nokor KLemning. 1860. SFSS.">Bordh" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 251. " thentidh skipit bröth komo badhe piltane oppa eeth KLemning. 1860. SFSS.">Bordh" KLemming. 1871--73.">ST 37. ib 45.
borþ
2) skeppskant, skeppssida, skeppsKLemning. 1860. SFSS.">Bord. lagdho saman KLemning. 1860. SFSS.">Bordh widh KLemning. 1860. SFSS.">Bordh KLemming. 1862.">Al 1758. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1469. " wtan KLemning. 1860. SFSS.">Bordhz kaKLemming. 1871--73.">STa badhe lik ok liks emne" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 268. " skipit ther war owin är jnnan KLemning. 1860. SFSS.">Borz" ib 285. " hade fongit themin om KLemning. 1860. SFSS.">Bord" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siKLemming. 1871--73.">STa forts.) 6083. " wordhe manga kaKLemming. 1871--73.">STada ouer KLemning. 1860. SFSS.">Borde" ib 2: 334. ib 573, 3331, 8941. " herra Frederik pa KLemning. 1860. SFSS.">Bordhit KLemming. 1871--73.">STär" Fr (Cod. B) 2378. " vil springa wt for KLemning. 1860. SFSS.">Bordh" ib (Cod. A) 2394. - KLemming. 1871--73.">STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bildl. te äre mik huar dagh om KLemning. 1860. SFSS.">Bordh (ansätta mig) om teres lön BSH 5: 429 (1511).
borþ
3) KLemning. 1860. SFSS.">Bord, matKLemning. 1860. SFSS.">Bord (ofta öfvergående till bEGreppet: måltid). säter op KLemning. 1860. SFSS.">Bordh oc mat fore them MB 1: 205. " the loto tagha op thz KLemning. 1860. SFSS.">Bordh (taga KLemning. 1860. SFSS.">Bort KLemning. 1860. SFSS.">Bordet; er KLemning. 1860. SFSS.">Borð voru uppi)" KLemming. 1844.">Fl 890. " bliþar at KLemning. 1860. SFSS.">Borþe" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 141. ib 144. " hiolt rikt KLemning. 1860. SFSS.">Borþ" ib 153. " sang for KLemning. 1860. SFSS.">Borþe ib 182. han sattes tel KLemning. 1860. SFSS.">Borþ" ib 421. " sitia til KLemning. 1860. SFSS.">Bordh" MB 1: 231. " siti hwar en til KLemning. 1860. SFSS.">Bordz" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 72. " biudha the thik än til KLemning. 1860. SFSS.">Bordz mz sik" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 240. " nar thw gaar til KLemning. 1860. SFSS.">Bordz" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 181. " ingaa til KLemning. 1860. SFSS.">Bordh" ib 5: 33. " ringhia til KLemning. 1860. SFSS.">Bordz" ib 34. ib 70. " sato widh KLemning. 1860. SFSS.">Bordh" KL 83. ib 124. " ther sat mykyt folk widh KLemning. 1860. SFSS.">Bordh" KLemming. 1871--73.">ST 287. " sitiande owir KLemning. 1860. SFSS.">Bordh (till KLemning. 1860. SFSS.">Bords)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 16. " swa som the owir KLemning. 1860. SFSS.">Bordhit satho" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1678. ib 988. " thiänto sielff for KLemning. 1860. SFSS.">Bordhe (passade upp vid KLemning. 1860. SFSS.">Bordet)" KLemming. 1871--73.">ST 55. " tyänä thöm til KLemning. 1860. SFSS.">Bordz" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 583. " thiänte til KLemning. 1860. SFSS.">Bordh sinom herra" KL 9. syKLemming. 1871--73.">STrana. .. som thiäna skulu til KLemning. 1860. SFSS.">Bordz KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 72. som läs til KLemning. 1860. SFSS.">Bordz (vid el. under måltiden) ib 77. hon läsi til KLemning. 1860. SFSS.">Bordz for them nakot thz som ganglikit är ib 78. " rätta hana som läs for KLemning. 1860. SFSS.">Borde" ib 27. ib 34. hörör han konungin tiil aff KLemning. 1860. SFSS.">Bordh (d. v. s. tillhör han konungens dagliga umgänge?) MD (S) 243. gangom wi til gudz KLemning. 1860. SFSS.">Bordh (den heliga nattvarden) EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 507. - underhåll, det som är anslaget till underhåll. vndhi breKLemming. 1871--73.">STens (för preKLemming. 1871--73.">STens KLemning. 1860. SFSS.">Bordh SD NS 1: 271 (1403). ib 2: 250 (1410). " han (gården) skKLemming. 1862.">Al bliwa. .. vndir biscopsins KLemning. 1860. SFSS.">Bordh aff skarum" ib 1: 672 (1407). " hauer giffuit vnder ärchidEGns KLemning. 1860. SFSS.">Boord i aKLemning. 1860. SFSS.">Bo norramaKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK godz" ib 96 (1402, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). ib 572 (1406).
borþ
4) spelKLemning. 1860. SFSS.">Bord. " dobla. .. pa höghe gield än som huar bär redho med sik. .. til KLemning. 1860. SFSS.">Bordhit" MEG 55. - JFr biskops-, KLemning. 1860. SFSS.">Borghara-, dom-, fKLemming. 1862.">Alda-, fälle-, gildis-, gul-, iärn-, präKLemming. 1871--73.">STa-, skip-, skips-, KLemming. 1871--73.">STi-, KLemming. 1871--73.">STäm-, KLemming. 1871--73.">STämme-, tavel-KLemning. 1860. SFSS.">Bordh, samt inbyrdhis, utbyrdhis.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bort RK 2: 573),
  • bordha stadher ,
  • bords stol ,
  • bords ände
  • bortzende )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
MEG
Magnus Erikssons Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back