Borthvärva

Old Swedish Dictionary - borthvärva

Meaning of Old Swedish word "borthvärva" (or borthværva) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

borthvärva (borthværva)
försvinna. " borthwarff Diäfwlin" KL 45. " borthwrwo alle Diäflane" ib 48. ib 51. borthwarff smaswenin ib 64. " bortharwff barnsins liknilse" ib 31. wort then mannen bort worffuen (för bort hworffuen) Di 126. " the okunnogha iomfrun borth hwarff ginstan vidh hänna ingang" VKR VI. " bort hwarff the synin af hänna syn" ib v. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 348. " then tidh iak som är siälff sanninDin kom j värlDinna tha bort hwarff skuggin" ib 2: 295. Jfr hvärva bort.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so borthvärva may have also been written as borthværva

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᛏᚼᚠᛅᚱᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back