Bortkasta

Old Swedish Dictionary - bortkasta

Meaning of Old Swedish word "bortkasta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bortkasta
bortkasta. " lät þöm bryta. .. sina dygþa stena. .. ok bort kasta" Lg.">Bu 151. " bortkastadhe han sin wakn" KL 41. " thet (ɔ: lanawiRKke oc bygning) scal aldrig opriffuas äller bort kastas (förstöras)" VAH 24: 323 (1454). - bortjaga, bortvisa, fördrifva. bortkasta mik äkke fran thino änlite KL 310. " bortkastas aff manna samfund" MB 1: 396. varo the bortkastadhe (abjectus) aff hedhir oc ägho KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 187. - föRKasta. forsmadhe han ok bortkastade mik KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 141. " þät for smaþe oc Lg.">Burtkastaþe" ib 4: (Avt) 182. - bortkasta, bortlägga. at wi. .. hawom. . .aflakt oc bortkastat wt af allo waro hierta oc thanka alla miszthykkio BtRK 39 (1383). " at the bort kastadho (abjecerunt) fran sik gudhlikin räddogha" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 364. at manzsens eghne laste oc fanyte lusta bort kastens alztings KL 185. " bort kasta sin osidh" Lg 3: 198. the som iomfrudomen hafwa bortkastad ib 487. - med dat. bortkastadhe thu iomfru nampne Lg 3: 482. Jfr kasta bort.

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • burt- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᛏᚴᛆᛋᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
➞ See all works cited in the dictionary

Back