Bortkoma

Old Swedish Dictionary - bortkoma

Meaning of Old Swedish word "bortkoma" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bortkoma Old Swedish word can mean:

bortkoma
3) bortgå, förgå, förlida. mine dagha äru bort komme swasom rökir Hel män 143.
bortkoma
4) komma bort, förloras. wtan swa waare ath. .. (godset) borthkomber, tha är skiparen pliktogher här til swara STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 23. fördärffwas, äller borthkomber nokoth aff tingommen som swa länth ärw ib 66. ib 30, 61, 205. " ij mark fore ent trossza som bort kom" SSkb 37 (1501-02). han skal bittala andres karlsson sina peninga igen. .. ty athe äro borth kompne pa then tiidh [han] hade nyckelin aath bordt, ther the woro insatte ok gömde STb 1: 9 (1475). ib 2: 231 (1487) , 4: 116 (1506). - Jfr koma bort.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᛏᚴᚮᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
➞ See all works cited in the dictionary

Back