Bortläggia

Old Swedish Dictionary - bortläggia

Meaning of Old Swedish word "bortläggia" (or bortlæggia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bortläggia (bortlæggia)
1) lägga bort, lägga ifrån sig. hade jak mädh mik thät hälga ewangelium oforwarandis bescriffuat när mik ok hafde jak thät forglömt bortläggia fran mik j thy sinnena MP 4: 44. 2) bortlägga, lägga bort, upphöra med bruket av. gudh. .. wärdogadhis at oppinbara sin psaltara, hwilkin j langan tima, fför människio läti oc glömsko skuldh, langsamliga bortlagdher war, enom gudelighom ffadher aff prädikara orden JMPs 19. ib l10. äpther langan tima, nar som mangha hälga manna högtidher optokos, tha bor[t]lagdis tässa högtidher ib 291. thu. .. blywdher the tingh som görandhe ärw: bortläggher the tingh som onytogh ärw ib 287. bortlägh alth thät som fafängligit är SkrtUppb 143. - Jfr läggia bort.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bortläggia may have also been written as bortlæggia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᛏᛚᛅᚵᚵᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back