Bortlängia

Old Swedish Dictionary - bortlängia

Meaning of Old Swedish word "bortlängia" (or bortlængia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bortlängia (bortlængia)
aflägsna. " for hulkit iak bort längde (elongavi) mik meer än för fran allom" Bir 1: 26. ib 3: 463 nar thu bort länghe ok fiärkar thika at warom hiärtom ib 1: 233. " skulu hunda. . .bortlängias aff clostirs inlykkio" ib 5: 45.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bortlängia may have also been written as bortlængia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᛏᛚᛅᚿᚵᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back